جومینا هاست

قوانین

این آپلود سنتر جهت راحتی کاربران وب سایت جومینا تهیه شده است لذا قوانین خاصی در رابطه با آپلود فایل ها و تصاویری که مربوط به این آپلود سنتر میباشد وضع شده است که شما را به مطالعه آن دعوت مینماییم
فايلهايي که در زير ليست شده اند، حق آپلود را ندارند:
• فایل هایی که به هر نحو مربوط به طراحی سایت و خصوصا جوملا نباشند بدون اعلام حذف خواهند شد
• عکسهاي مربوط به مسائل جنسي.
• عکسها و فایل هایی که حقوق مولف آنرا نقض ميکند(فاقد کپي رايت).
• عکسها و فایل هایی که مربوط به خصومتهاي شخصي و يا قومي ميباشد.
• عکسها و فایل هایی که به نحوي شامل متون و يا مفهوم تبليغاتي باشد.
• عکسها و فایل های غير مجازي که به هر نحو قوانين دولت جمهوري اسلامي را نقض ميکند.
درصورت آپلود عکسها و فایل هایی که شامل موارد بالا باشد، قوانين زير بر آن اعمال خواهد شد:
• فورا دسترسي کاربر به آپلود سنتر ساير سرويسهايش قطع خواهد شد.
• حذف تمامي عکسها
• پيگرد قانوني(در صورت امکان).
تمام موارد بالا به صلاحديد آپلود سنتر جومینا بدون هيچ گونه اخطار قبلي براي هميشه اعمال خواهد شد.

queue